رگال قوطی

رگال قوطی 

انواع رگال لباس رگال لباس و پوشاک  . رگال H . رگال T .  رگال با طبقه . رگال کفش . رگال چند طبقه . چوب لباسی . رگال تیله ای . رگال فلزی لباس . رگال فلزی قوطی . رگال مزون . رگال مدرن . رگال زیبا .رکال فلزی لباس کودک . رگال فلزی پوشاک رگال قوطی

رگال قوطی

رگال قوطی

فیلترهای فعال

رگال قوطی

رگال قوطی T پوشاک

1,060,000 تومان شروع از

رگال قوطی T پوشاک همراه با یک طبقه چوب .

ابعاد رگال لباس طول 110 و ارتفاع 150 سانتی متر است.

رگال قوطی T پوشاک 

قابل استفاده با رگال تیله ای و چوب کا ( چوب لباسی ) .

ابعاد قوطی 2.5×2.5 و ضخامت ورق 0.6 میلی متر .

تحمل بار رگال 30 کیلوگرم است.( هرچه طول رگال را بیشتر انتخاب کنید، تحمل بار کمتر می شود.)

از کادر زیر ابعاد رگال لباس را تغییر دهید.

ارسال رایگان درب منزل

رگال قوطی

رگال قوطی H پوشاک

1,880,000 تومان شروع از

رگال قوطی H پوشاک رگال مزونی فلزی لباس .

ابعاد رگال مزونی فلزی لباس طول 100 و ارتفاع 150 سانتی متر است.

رگال قوطی H پوشاک

قابل استفاده با رگال تیله ای و چوب کا ( چوب لباسی ) .

ابعاد قوطی 2.5×2.5 و ضخامت ورق 0.6 میلی متر .

تحمل بار رگال 30 کیلوگرم است.( هرچه طول رگال را بیشتر انتخاب کنید، تحمل بار کمتر می شود.)

از کادر زیر ابعاد رگال لباس را تغییر دهید.

ارسال رایگان درب منزل

رگال قوطی

رگال فلزی 5طبقه چوب

3,270,000 تومان شروع از

رگال فلزی 5طبقه چوب

ابعاد رگال فلزی 5طبقه چوب با طول 100 و ارتفاع 150 سانتی متر است.

ابعاد قوطی 2.5×2.5 و ضخامت ورق 0.6 میلی متر .

تحمل بار رگال 30 کیلوگرم است.( هرچه طول رگال را بیشتر انتخاب کنید، تحمل بار کمتر می شود.)

از کادر زیر ابعاد رگال لباس را تغییر دهید.

ارسال رایگان درب منزل

رگال قوطی

رگال قوطی لباس ساده

650,000 تومان شروع از

رگال قوطی لباس ساده

ابعاد  رگال قوطی لباس ساده طول 110 و ارتفاع 150 سانتی متر است.

قابل استفاده با رگال تیله ای و چوب کا ( چوب لباسی ) .

ابعاد قوطی 2.5×2.5 و ضخامت ورق 0.6 میلی متر .

تحمل بار رگال 30 کیلوگرم است.( هرچه طول رگال را بیشتر انتخاب کنید، تحمل بار کمتر می شود.)

از کادر زیر ابعاد رگال لباس را تغییر دهید.

ارسال رایگان درب منزل

رگال قوطی

رگال فلزی ویترین چوب

3,900,000 تومان

رگال فلزی ویترین چوب 

رگال لباس ویترین دار 6 طبقه با طبقات چوبی

ابعاد رگال فلزی لباس طول 145 و ارتفاع 150 سانتی متر , قسمت رگال لباس 110 سانتیمتر و قسمت ویترین 35 سانتی متر است .( جهت ابعاد سفارشی تماس بگیرید . )

رگال فلزی ویترین چوب.

رگال قوطی ویترین دار قابل استفاده با رگال تیله ای و چوب کا ( چوب لباسی ) .

ارسال رایگان