قطعات لوازم قفسه انباری

قطعات لوازم قفسه انباری 

قطعات لوازم قفسه انباری کفه قفسه راک سنگین - کفه قفسه راک نیمه سنگین - کفه قفسه راک سبک - طبقه قفسه پیچ و مهره ای . پایه مشبک - پایه قفسه پیچ و مهره ای . پایه قفسه راک - پایه دوبل شده قفسه راک - افقی قفسه راک - مهاری قفسه راک . صفحه قفسه راک - پایه بالکن - کفه بالکن .

تولیدی شرکت های مختلف از جمله طوس مشبک - سامان انبار شرق . راک تهران - راک مشهد - نور مشبک - فولاد مشبک . رادان صنعت شرق - پویان مشبک - دژپاد - قفسه بهمن .

قطعات لوازم قفسه انباری ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی سیستم های قفسه بندی دیجی راک  .

قطعات لوازم قفسه انباری

فیلترهای فعال

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه قفسه راک سبک

232,000 تومان شروع از

پایه قفسه راک سبک | ستون قفسه انباری راک پایه شلف انباری سبک .

ارتفاع پایه قفسه راک سبک 2 متر و پروفیل 3×5 با ضخامت 1.5 میلی متر است. 

از کادر زیر مشخصات پایه را تغییر دهید. 

 

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه قفسه راک سبک

781,000 تومان شروع از

کفه قفسه راک سبک | طبقه شلف فلزی انبار | طبقه کامل قفسه انباری .

طول کفه قفسه راک سبک 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد.

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد.

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه راک نیمه سنگین

1,046,400 تومان شروع از

کفه راک نیمه سنگین | طبقه کامل قفسه راک | کفی قفسه فلزی انبار .

قیمت کفه راک نیمه سنگین بر اساس طول 150 و عرض 45 سانتیمتر می باشد.

تحمل بار کفه 250 کیلوگرم است.

از کادر زیر می توانید ابعاد کفه را تغییر دهید.

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه راک نیمه سنگین

744,000 تومان شروع از

پایه راک نیمه سنگین | ستون قفسه انبار راک | پایه دوبل نیمه صنعتی

کاربرد پایه راک نیمه سنگین جهت قفسه انباری راک نیمه سنگین می باشد.

ضخامت ورق آهن پایه 1.5 میلیمتر است.

توسط دستگاه تمام اتوماتیک رولفرمینگ شده است.

از کادر زیر ابعاد پایه را انتخاب نمایید.

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی راک نیمه سنگین

298,000 تومان شروع از

بازویی راک نیمه سنگین افقی قفسه نیمه صنعتی | طوس مشبک .

طول بازویی راک نیمه سنگین 150 و 200 سانتیمتر قابل انتخاب است.

بازویی قفسه صنعتی قابل نصب بر روی پایه های نیمه سنگین و سنگین است. 

تحمل بار افقی قفسه نیمه صنعتی 250 کیلو گرم است.

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سبک

136,000 تومان شروع از

بازویی قفسه راک سبک | افقی شلف انباری راک | دیجی راک طرح جدید . 

طول بازویی قفسه راک سبک ، 120 سانتیمتر است .

این افقی بر روی قفسه راک سبک نصب می شود.

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه دوبل راک سنگین

1,000,000 تومان شروع از

پایه دوبل راک سنگین ستون قفسه راک صنعتی پایه قفسه فلزی انبار

ارتفاع و عرض پایه دوبل راک سنگین را از کادر زیر انتخاب نمایید.
هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.
ضخامت ورق آهن ستون قفسه راک صنعتی 2 میلی متر می باشد.

قطعات لوازم قفسه انباری

طبقه کامل راک سنگین

1,880,000 تومان شروع از

طبقه کامل راک سنگین | کفه قفسه فلزی انبار | کفه کامل راک 

تحمل بار کفه قفسه فلزی انباررا انتخاب نمایید.

طول و  عرض طبقه کامل راک سنگین را انتخاب نمایید.

قطعات لوازم قفسه انباری

ستون قفسه سردخانه راک

1,720,000 تومان شروع از

ستون قفسه سردخانه راک | پایه دوبل شده قفسه راک گالوانیزه ( قفسه گالوانیزه ضد زنگ )

ارتفاع و عرض ستون قفسه سردخانه راک را انتخاب کنید.

ضخامت ورق پایه 2 میلیمتر تولید به روش رول فرمینگ می باشد.

پایه به صورت دوبل شده می باشد.( هر قفسه به 2 پایه نیاز دارد. )

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سردخانه

540,000 تومان شروع از

بازویی قفسه راک سردخانه | افقی گالوانیزه قفسه راک | توس مشبک

طول بازویی قفسه راک سردخانه را انتخاب نمایید.
ضخامت ورق آهن 2 میلیمتر و از ورق گالوانیزه تولید شده.
هر طبقه دو عدد بازویی نیاز دارد.