محصولات پرفروش

لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک
  • لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک

لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه )

23,000 تومان
digirack label

لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) نوار PVC قفسه فلزی .

لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) نوار PVC قفسه فلزی بر روی لبه طبقه نصب می شود. و علاوه بر زیبایی قفسه از سقوط اجسام جلوگیری می کند.

نوار PVC دارای لبه ای می باشد که می توان به عنوان اتیکت محصول و درج قیمت ها استفاده کرد.

لبه طبقه محافظ PVC ، نوار قیمت لیبل قیمت لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) دیجی راک . 

 

رنگ را انتخاب کنید.
تعداد

digirack label

لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) نوار PVC قفسه فلزی .

لیبل رنگی بر روی لبه طبقه نصب می شود. و علاوه بر زیبایی قفسه از سقوط اجسام جلوگیری می کند.

نوار PVC دارای لبه ای می باشد که می توان به عنوان اتیکت محصول و درج قیمت ها استفاده کرد.

لبه طبقه محافظ PVC ، نوار قیمت لیبل قیمت لیبل رنگی ( نوار قیمت قفسه ) نوار PVC قفسه فلزی دیجی راک .  

 

مرجع خاص

digirack label

5 دیگر محصول در همین شاخه: