چرخ خرید فروشگاهی

خرید اینترنتی چرخ خرید فروشگاهی کالسکه فروشگاهی از 25 الی 240 لیتری .- کالسکه خرید فروشگاهی کودک - کالسکه با صندلی کودک -. ترولی فروشگاهی - سبد خرید فروشگاهی .

قیمت چرخ خرید فروشگاهی از 25 الی 240 لیتری -. کالسکه خرید فروشگاهی کودک -. کالسکه با صندلی کودک - ترولی فروشگاهی - سبد خرید فروشگاهی . کالسکه فروشگاهی 

چرخ خرید فروشگاهی

فیلترهای فعال

چرخ خرید فروشگاهی

کالسکه خرید فروشگاهی 240L

3,115,000 تومان

کالسکه خرید فروشگاهی 240L چرخ خرید 240 لیتر

با پوشش آبکاری

ابعاد کالسکه خرید فروشگاهی 240L ارتفاع 95 ، طول 109 .، جلو سبد 44 ، دسته 59 و عمق 70 سانتی متر است.